انکر HSA

انکر بولت مکانیکی HSA از جنس فولاد و با روکش روی دارای گسترده ترین طیف کاربرد در میان رول بولت ها و انکر های مکانیکی است. ساختار انکر به صورت رزوه خارجی می باشد و با ضربه وارد سوراخ از قبل ایجاد شده می گردد و با بستن مهره، پروانه انتهایی فعال شده و قابل بار گذاری می باشد.
یکی از ویژگی های قابل توجه این محصول امکان کاشت با عمق کاشت های مختلف می باشد که همین امر سبب شده تا امروزه به عنوان پر کاربرد ترین انکر مکانیکی یا رول بولت در نصب پلیت های نما و همچنین نصب براکت ها و کانال ها مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد می گردد تا از این انکر در محیط های داخلی و خشک و حتی المقدور در بتن های بدون ترک استفاده گردد.

دسته:

انکر بولت مکانیکی HSA از جنس فولاد و با روکش روی دارای گسترده ترین طیف کاربرد در میان رول بولت ها و انکر های مکانیکی است. ساختار انکر به صورت رزوه خارجی می باشد و با ضربه وارد سوراخ از قبل ایجاد شده می گردد و با بستن مهره، پروانه انتهایی فعال شده و قابل بار گذاری می باشد.
یکی از ویژگی های قابل توجه این محصول امکان کاشت با عمق کاشت های مختلف می باشد که همین امر سبب شده تا امروزه به عنوان پر کاربرد ترین انکر مکانیکی یا رول بولت در نصب پلیت های نما و همچنین نصب براکت ها و کانال ها مورد استفاده قرار گیرد.
پیشنهاد می گردد تا از این انکر در محیط های داخلی و خشک و حتی المقدور در بتن های بدون ترک استفاده گردد.