مهره کاسه‌نمدی

استاندارد :
Din: 985 / 982
مکانیسم مهره کاسه نمدی این گونه است که مهره فقط تا انتهای رزوه بسته می شود و منتها علیه انتهای پیچ به قسمت پلاستیکی گیر می کند و بعضا با اعمال فشار بیشتر پیچ در قسمت بالا پلاستیکی نفوذ کرده و محکم می شود. معمولا این کونه مهره بعد از یک بار محکم بسته شدن خاصیت قسمت پلاستیکی خود را از دست می دهد

استاندارد :
Din: 985 / 982
مکانیسم مهره کاسه نمدی این گونه است که مهره فقط تا انتهای رزوه بسته می شود و منتها علیه انتهای پیچ به قسمت پلاستیکی گیر می کند و بعضا با اعمال فشار بیشتر پیچ در قسمت بالا پلاستیکی نفوذ کرده و محکم می شود. معمولا این کونه مهره بعد از یک بار محکم بسته شدن خاصیت قسمت پلاستیکی خود را از دست می دهد