واشر اچ‌وی

طراحان سازه باید واشر دوبل براي هر پیچ در نظر داشته باشند؛ البته نوع سوراخ نیز در به کار بستن واشر نیز نقش به سزایی دارد .کاربرد دیگر این واشر براي انواع استاد بولت هاي B7 و L7 است که معمولاً در هر دو سمت این استاد بولت ها می توان از واشر HV استفاده کرد

طراحان سازه باید واشر دوبل برای هر پیچ در نظر داشته باشند؛ البته نوع سوراخ نیز در به کار بستن واشر نیز نقش به سزایی دارد .کاربرد دیگر این واشر برای انواع استاد بولت های B7 و L7 است که معمولاً در هر دو سمت این استاد بولت ها می توان از واشر HV استفاده کرد