پیچ خروسکی

پیچ خروسکی
پیچ خروسکی ، استوانه ای رزوه شده می باشد که رزوه آن ماشینی می باشد و برای اتصال دو قطعه یه یکدیگر یا یک قطعه به محل مشخص استفاده
میشود و اغلب برای محکم شدن از مهره استفاده میشود و گل پیچ آن با توجه به اسم پیچ مانند تاج خروس می باشد که از همین تاج خروس برای
محکم کردن پیچ استفاده میشود و اغلب برای باز و بسته کردن نیازی به استفاده از آچار و پیچ گوشتی ندارد
جنس پیچ خروسکی
جنس این پیچ از معمولا از آهن یا استنلس استیل در دو گرید استیل 304 و 316 می باشد که تولید و مورد استفاده قرار میگیرد .
استاندارد پیچ خروسکی
برای تولید و به کارگیری پیچ خروسکی استانداردهای مختلفی نظیر astm یا din یا iso وجود دارد یکی از پرکاربردترین استانداردها برای پیچ
خروسکی din 316 می باشد
موارد استفاده پیچ خروسکی
پیچ خروسکی از رایج ترن اشکال پیچ و اتصالات می باشد و معمولا در صنایع قطعه سازی استفاده میشود

پیچ خروسکی
پیچ خروسکی ، استوانه ای رزوه شده می باشد که رزوه آن ماشینی می باشد و برای اتصال دو قطعه یه یکدیگر یا یک قطعه به محل مشخص استفاده میشود و اغلب برای محکم شدن از مهره استفاده میشود و گل پیچ آن با توجه به اسم پیچ مانند تاج خروس می باشد که از همین تاج خروس برای محکم کردن پیچ استفاده میشود و اغلب برای باز و بسته کردن نیازی به استفاده از آچار و پیچ گوشتی ندارد
جنس پیچ خروسکی
جنس این پیچ از معمولا از آهن یا استنلس استیل در دو گرید استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ می باشد که تولید و مورد استفاده قرار میگیرد .
استاندارد پیچ خروسکی
برای تولید و به کارگیری پیچ خروسکی استانداردهای مختلفی نظیر astm یا din یا iso وجود دارد یکی از پرکاربردترین استانداردها برای پیچ
خروسکی din 316 می باشد
موارد استفاده پیچ خروسکی
پیچ خروسکی از رایج ترن اشکال پیچ و اتصالات می باشد و معمولا در صنایع قطعه سازی استفاده میشود