پیچ متری

پیچ متری
کاربردهای پیچ متری بسیار زیاد می باشد. زیرا شرکت های تولید کننده پیچهای متری می توانند این پیچ ها را با هر ابعادی تولید نمایند. همچنین معمولا
پیچ های متری مفتول هایی می باشند که رزوه شده اند. طول این مفتول می تواند کم و یا زیاد باشد. از پیچ های متری در صنایع مختلفی می توان استفاده
نمود.
کاربرد پیچهای متری در صنایع ساختمان سازی ، یکی از اصلی ترین موارد استفاده از این نوع پیچ ها باشد. کاربرد پیچهای متری در تهویه مطبوع نیز بسیار
زیاد می باشد. زیرا نیاز به پیچ هایی با طول زیاد بوده و معمولا شرکت های تولید کننده می توانند پیچ متری را با طول بسیار زیادی تولید نمایند. صنایع
هوایی از دیگر موارد کاربرد پیچ متری می باشند. با توجه به اینکه با جنس های مختلفی می توان انواع پیچ متری را تولید نمود. در نتیجه کاربردهای پیچ
متری بسیار زیاد می باشند. یکی دیگر از موارد کاربرد پیچ متری در صنایع نظامی می باشد. زیرا صنایع نظامی بسیار گسترده بوده و نیاز به نمونه های مختلفی
از پیچ ها با جنس و ابعاد مختلف دارد.
صنایع کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی یکی دیگر از موارد کاربرد پیچ متری می باشند. پیچهای متری می تواند از جنس های مختلفی تهیه و تولید شود. با
توجه به کاربرد پیچ متری، می توان جنس آن و همچنین ابعاد آن را انتخاب نمود. بدین ترتیب می توان گفت، پیچهای متری را می توان از کاربردی ترین
نمونه از پیچ های موجود در صنعت دانست.
مزایای پیچ متری
یکی از بهترین و خاص ترین مزایای پیچ متری، امکان تولید این نوع از پیچ ها با طول بسیار زیاد می باشد. بدین ترتیب می توان پیچی با هر طولی که مورد
نیاز باشد را تهیه نمود. معمولا پیچ های متری که در بازار موجود بوده دارای طول یک متر می باشند. اما معمولا در شرکت های تولید کننده امکان تولید
پیچهای متری با طول ۶ متر نیز امکان پذیر است. پیچ های متری را معمولا با رزوه های میلی متری و اینچی تهیه و تولید می نمایند. این موضوع باعث شده
تا کاربرد پیچ متری بسیار بیشتر شود. از دیگر مزایای پیچهای متری امکان تولید این پیچ با روکش های مختلف می باشد. هر کدام از این روکش ها دارای
مزایای مختلفی بوده، که بر اساس نیاز می توان آنها را خریداری نمود.
آشنایی با روش های تولید پیچ متری
پیچ های متری را معمولا در سال های قبل به روش حدیده کاری تولید می نمودند. حدیده کاری یک روش براده برداری بوده که می توان به راحتی بر روی
میلگرد رزوه ایجاد نمود. در حال حاضر این روش منسوخ شده می باشد . استفاده از این روش مرسوم نیست. روش بعدی و جدید تولید پیچهای متری را
رولینگ می نامند. در این روش از دو قرقره استفاده شده است. به این صورت که پس از وارد شدن فشار به آنها، بر روی میلگرد رزوه ایجاد می شود. این روش
تولید پیچ متری بسیار سریع تر و ارزان تر می باشد. زیرا افت نداشته و همچنین این امکان وجود دارد که بتوان فولاد هایی که سخت کاری شده اند را نیز با
استفاده از رول تبدیل به پیچهای متری نمود.

پیچ متری
کاربردهای پیچ متری بسیار زیاد می باشد. زیرا شرکت های تولید کننده پیچهای متری می توانند این پیچ ها را با هر ابعادی تولید نمایند. همچنین معمولا
پیچ های متری مفتول هایی می باشند که رزوه شده اند. طول این مفتول می تواند کم و یا زیاد باشد. از پیچ های متری در صنایع مختلفی می توان استفاده
نمود.
کاربرد پیچهای متری در صنایع ساختمان سازی ، یکی از اصلی ترین موارد استفاده از این نوع پیچ ها باشد. کاربرد پیچهای متری در تهویه مطبوع نیز بسیار
زیاد می باشد. زیرا نیاز به پیچ هایی با طول زیاد بوده و معمولا شرکت های تولید کننده می توانند پیچ متری را با طول بسیار زیادی تولید نمایند. صنایع
هوایی از دیگر موارد کاربرد پیچ متری می باشند. با توجه به اینکه با جنس های مختلفی می توان انواع پیچ متری را تولید نمود. در نتیجه کاربردهای پیچ
متری بسیار زیاد می باشند. یکی دیگر از موارد کاربرد پیچ متری در صنایع نظامی می باشد. زیرا صنایع نظامی بسیار گسترده بوده و نیاز به نمونه های مختلفی
از پیچ ها با جنس و ابعاد مختلف دارد.
صنایع کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی یکی دیگر از موارد کاربرد پیچ متری می باشند. پیچهای متری می تواند از جنس های مختلفی تهیه و تولید شود. با
توجه به کاربرد پیچ متری، می توان جنس آن و همچنین ابعاد آن را انتخاب نمود. بدین ترتیب می توان گفت، پیچهای متری را می توان از کاربردی ترین
نمونه از پیچ های موجود در صنعت دانست.
مزایای پیچ متری
یکی از بهترین و خاص ترین مزایای پیچ متری، امکان تولید این نوع از پیچ ها با طول بسیار زیاد می باشد. بدین ترتیب می توان پیچی با هر طولی که مورد
نیاز باشد را تهیه نمود. معمولا پیچ های متری که در بازار موجود بوده دارای طول یک متر می باشند. اما معمولا در شرکت های تولید کننده امکان تولید
پیچهای متری با طول ۶ متر نیز امکان پذیر است. پیچ های متری را معمولا با رزوه های میلی متری و اینچی تهیه و تولید می نمایند. این موضوع باعث شده
تا کاربرد پیچ متری بسیار بیشتر شود. از دیگر مزایای پیچهای متری امکان تولید این پیچ با روکش های مختلف می باشد. هر کدام از این روکش ها دارای
مزایای مختلفی بوده، که بر اساس نیاز می توان آنها را خریداری نمود.
آشنایی با روش های تولید پیچ متری
پیچ های متری را معمولا در سال های قبل به روش حدیده کاری تولید می نمودند. حدیده کاری یک روش براده برداری بوده که می توان به راحتی بر روی
میلگرد رزوه ایجاد نمود. در حال حاضر این روش منسوخ شده می باشد . استفاده از این روش مرسوم نیست. روش بعدی و جدید تولید پیچهای متری را
رولینگ می نامند. در این روش از دو قرقره استفاده شده است. به این صورت که پس از وارد شدن فشار به آنها، بر روی میلگرد رزوه ایجاد می شود. این روش
تولید پیچ متری بسیار سریع تر و ارزان تر می باشد. زیرا افت نداشته و همچنین این امکان وجود دارد که بتوان فولاد هایی که سخت کاری شده اند را نیز با
استفاده از رول تبدیل به پیچهای متری نمود.